ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

สัดส่วนการใช้คะแนน O-NET, GAT, PAT

สัดส่วนการใช้คะแนน O-NET, GAT, PAT สำหรับการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

0 comments

>>แนะนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม<<

0 comments

แบบคำขอกู้ยืมฯปีการศึกษา2560

    ดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ยืมฯปีการศึกษา2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯที่ต้องการขอยื่นกู้ในเทอม1/2560 ให้นักศึกษาปริ้นแบบคำขอกู้ยืม ไปเตรียมเอกสารไว้ก่อน เอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม แบบฟอร์มการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แล้วติดตามกำหนดนัดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ ต่อไปคะ >>> คลิ๊กดูรายละเอียด <<<

0 comments

ระเบียบการคัดเลือก Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบกลาง Admissions ทุกหลักสูตร กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560>>คลิกที่นี่<< แผนการรับนักศึกษา >>คลิกที่นี่<<

0 comments

อบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฟรี

0 comments

ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบ 1 ช่วงที่ 1) ประจาปี 2558 – 2559

>>>คลิกดูรายละเอียด<<<

0 comments

รายงานตัวและสั่งจองชุดครุย สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

>>> คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบรายงานตัวและสั่งจองชุดครุย <<<

0 comments

วิชาปฏิบัติการ

Photo

0 comments

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

Photo โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ. ประจวบคีรีขันธ์

0 comments

โครงการจิตอาสาปลูกปะการังเทียมตามพระราชเสาวนีย์

Photo

0 comments

โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Photo โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0 comments

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนทางด้านการจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14000

      สรุปโครงการ ISO 14000.pdf

0 comments