ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมนอกสถานที่

0 comments

TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

การับนักศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งการรับออกเป็น 2 ระบบ คือ รับตรงร่วมกัน (รอบ 3) จำนวน 30 คน คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 GAT ค่าน้ำหนัก 10% PAT-71 ค่าน้ำหนัก 10% PAT-72 ค่าน้ำหนัก 30% สอบสัมภาษณ์ Admissions (รอบ 4) จำนวน...

0 comments

>>แนะนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม<<

0 comments

แบบคำขอกู้ยืมฯปีการศึกษา2560

    ดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ยืมฯปีการศึกษา2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯที่ต้องการขอยื่นกู้ในเทอม1/2560 ให้นักศึกษาปริ้นแบบคำขอกู้ยืม ไปเตรียมเอกสารไว้ก่อน เอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม แบบฟอร์มการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แล้วติดตามกำหนดนัดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ ต่อไปคะ >>> คลิ๊กดูรายละเอียด <<<

0 comments

ระเบียบการคัดเลือก Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบกลาง Admissions ทุกหลักสูตร กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560>>คลิกที่นี่<< แผนการรับนักศึกษา >>คลิกที่นี่<<

0 comments

อบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฟรี

0 comments

ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบ 1 ช่วงที่ 1) ประจาปี 2558 – 2559

>>>คลิกดูรายละเอียด<<<

0 comments

รายงานตัวและสั่งจองชุดครุย สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559

>>> คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบรายงานตัวและสั่งจองชุดครุย <<<

0 comments

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

0 comments

วิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

0 comments

การหาโลหะหนักของนักศึกษา

นักศึกษาศึกษาการหาโลหะหนัก ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

0 comments

การใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ

นักศึกษาศึกษาการใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

0 comments

ศึกษาดูงานนอกสถานที่กรมควบคุมมลพิษ

นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่กรมควบคุมมลพิษ ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ                                  

0 comments

กิจกรรม Fantastic Playdoh

อาจารย์ และ นักศึกษาของหลักสูตรฯ ร่วมจัดกิจกรรม Fantastic Playdoh

0 comments

นักศึกษาเรียนการใช้เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในอากาศ

0 comments

ศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 3 เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​ ในวันศุกร์ที่​ 20 ตุลาคม 2560

0 comments

ศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)​

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 4​ เข้าศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)​ ในวันที่​ 11​ ตุลาคม​ 2560

0 comments

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

0 comments