ระเบียบการคัดเลือก Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบกลาง Admissions ทุกหลักสูตร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560>>คลิกที่นี่<<

แผนการรับนักศึกษา >>คลิกที่นี่<<

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *