Author: supattra nuchkamehang

0

การวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองในสถานประกอบการ

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองในสถานประกอบการ ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

0

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

0

ศึกษาดูงานนอกสถานที่กรมควบคุมมลพิษ

นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่กรมควบคุมมลพิษ ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ                                  

0

ศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 3 เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​ ในวันศุกร์ที่​ 20 ตุลาคม 2560