การใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ

นักศึกษาศึกษาการใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

Continue Reading การใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ

ศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 3 เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​ ในวันศุกร์ที่​ 20 ตุลาคม 2560

Continue Reading ศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​

ศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 4​ เข้าศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)​ ในวันที่​ 11​ ตุลาคม​ 2560

Continue Reading ศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ

  แนะนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมื่อง และอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามโรงเรียนต่างๆ

Continue Reading ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา ด้าน มลพิษทางน้ำ , มลพิษทางอากาศ , มลพิษทางเสียง และ มลพิษทางแสง

Continue Reading การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

การับนักศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งการรับออกเป็น 2 ระบบ คือ รับตรงร่วมกัน (รอบ 3) จำนวน 30 คน  คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 GAT ค่าน้ำหนัก 10% PAT-71 ค่าน้ำหนัก 10% PAT-72 ค่าน้ำหนัก 30% สอบสัมภาษณ์…

Continue Reading TCAS ประจำปีการศึกษา 2561