Author: studentadmin

0

TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

การับนักศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งการรับออกเป็น 2 ระบบ คือ รับตรงร่วมกัน (รอบ 3) จำนวน 30 คน คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 GAT ค่าน้ำหนัก 10% PAT-71 ค่าน้ำหนัก 10% PAT-72 ค่าน้ำหนัก 30% สอบสัมภาษณ์ Admissions (รอบ 4) จำนวน...

0

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

Photo โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ. ประจวบคีรีขันธ์

0

โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Photo โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0

แบบคำขอกู้ยืมฯปีการศึกษา2560

    ดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ยืมฯปีการศึกษา2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯที่ต้องการขอยื่นกู้ในเทอม1/2560 ให้นักศึกษาปริ้นแบบคำขอกู้ยืม ไปเตรียมเอกสารไว้ก่อน เอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม แบบฟอร์มการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แล้วติดตามกำหนดนัดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ ต่อไปคะ >>> คลิ๊กดูรายละเอียด <<<

0

ระเบียบการคัดเลือก Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบกลาง Admissions ทุกหลักสูตร กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560>>คลิกที่นี่<< แผนการรับนักศึกษา >>คลิกที่นี่<<