4 ธันวาคม 2561 ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วไทยพร้อมใจ งด ใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว !!!

4 ธันวาคม 2561 ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซือทั้วไทยพร้อมใจ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว!!!

Continue Reading 4 ธันวาคม 2561 ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วไทยพร้อมใจ งด ใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว !!!

การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในรายวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย

การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในรายวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย ที่ศูนย์บริการกำจัดกากของเสียอันตราย (genco) โดย ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย​

Continue Reading การศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 ในรายวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

Continue Reading นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมควบคุมมลพิษ

นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมควบคุมมลพิษ ในรายวิชา การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย

Continue Reading นศ.ปี 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ กรมควบคุมมลพิษ

รับน้องแนวสร้างสรรค์ รุ่นพี่ สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มสด. นำน้องปี 1 เข้าวัด “พัฒนาจิตใจ เน้นจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมไทย”

กิจกรรม รับน้องแนวสร้างสรรค์ รุ่นพี่ สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มสด. นำน้องปี 1 เข้าวัด "พัฒนาจิตใจ เน้นจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมไทย"

Continue Reading รับน้องแนวสร้างสรรค์ รุ่นพี่ สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มสด. นำน้องปี 1 เข้าวัด “พัฒนาจิตใจ เน้นจิตอาสา รักษาวัฒนธรรมไทย”

นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา"  และร่วมกิจกรรม D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste และแสดงผลงาน Recycle Show Case  ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม Virtual…

Continue Reading นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”

กิจกรรม ฟุต ฟิต อังกฤษ ตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้ ครั้งที่ 2

กิจกรรม ฟุต ฟิต อังกฤษ ตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้” ครั้งที่ 2 นำทีมดำเนินกิจกรรมโดย ดร.พันชัย เม่นฉาย ได้รับความอนุเคราะห์หนังสือจาก ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตร และ ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Continue Reading กิจกรรม ฟุต ฟิต อังกฤษ ตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้ ครั้งที่ 2

นศ.ปี 3 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อม

นศ.ปี 3 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อม

Continue Reading นศ.ปี 3 นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อม

ตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม รับการตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading ตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษ

กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้” นำทีมดำเนินกิจกรรมโดย ดร.พันชัย เม่นฉาย อำนวยการดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Continue Reading กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษ