ตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม รับการตรวจคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading

กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษ

กิจกรรม…. ฟุต ฟิต อังกฤษตอน “เด็กวิทย์ก็สำเนียงอังกฤษดีได้” นำทีมดำเนินกิจกรรมโดย ดร.พันชัย เม่นฉาย อำนวยการดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu