Leave a Reply

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จ. ประจวบคีรีขันธ์   โครงการนี้ช่วยในการปลูกฝังจิตสำนึกของนักศึกษาและชาวบ้านแถบนั้นไห้มีจิตสำนึกที่จะช้วยกันอนุลักณ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สวยงามน่า

Continue Reading โครงการผ้าป่าขยะชุมชนเมืองและชายหาดเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการจิตอาสาปลูกปะการังเทียมตามพระราชเสาวนีย์

ภาพกิจกรรมโครงการปลูกปะการังเทียมในวันนั้น

Continue Reading โครงการจิตอาสาปลูกปะการังเทียมตามพระราชเสาวนีย์

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ     

Continue Reading การบรรยายการเก็บอากาศจากปล่อง ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

การหาโลหะหนักของนักศึกษา

การหาโลหะหนักของนักศึกษา ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางน้ำ

Continue Reading การหาโลหะหนักของนักศึกษา

การใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ

นักศึกษาศึกษาการใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ ในรายวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

Continue Reading การใช้เครื่องเก็บตัวอย่างมลพิษในอากาศ

ศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 3 เข้าศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​ ในวันศุกร์ที่​ 20 ตุลาคม 2560

Continue Reading ศึกษาดูงาน​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย​ จังหวัดนนทบุรี​

ศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)

หลักสูตรสิ่ง​แวดล้อม​เมืองและอุตสาหกรรม​ พานักศึกษาชั้นปีที่​ 4​ เข้าศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)​ ในวันที่​ 11​ ตุลาคม​ 2560

Continue Reading ศึกษาดูงานการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ณ​ Genco (ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม​ ​แสมดำ)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา ด้าน มลพิษทางน้ำ , มลพิษทางอากาศ , มลพิษทางเสียง และ มลพิษทางแสง

Continue Reading การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา