ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ

  แนะนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมื่อง และอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามโรงเรียนต่างๆ

Continue Reading

TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

การับนักศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งการรับออกเป็น 2 ระบบ คือ รับตรงร่วมกัน (รอบ 3) จำนวน 30 คน  คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 GAT ค่าน้ำหนัก 10% PAT-71 ค่าน้ำหนัก 10% PAT-72 ค่าน้ำหนัก 30% สอบสัมภาษณ์…

Continue Reading
Close Menu