Leave a Reply

มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”​

มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด "รักษ์โลก เลิกพลาสติก"

Continue Reading มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”​

มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด !!​

มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด !!

Continue Reading มหาลัยสวนดุสิต ประกาศเจตนารมณ์ลดพลาสติกทุกชนิด !!​

4 ธันวาคม 2561 ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วไทยพร้อมใจ งด ใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว !!!

4 ธันวาคม 2561 ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซือทั้วไทยพร้อมใจ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว!!!

Continue Reading 4 ธันวาคม 2561 ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วไทยพร้อมใจ งด ใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว !!!

เรียน สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ ม. สวนดุสิต เรียนแล้วได้อะไร ???

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมือง และอุตสาหกรรม ม. สวนดุสิต มีการเรียนการสอนที่เน้นให้ นักศึกษาได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้น การลงมือปฏิบัติ การทำงานเชิงพื้นที่ ร่วมกับพันธกิจอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง ความเป็นนักศึกษาสวนดุสิต ที่เป็นเอกลักษณ์ รายวิชาที่เปิดสอน มีการสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของหลักการการจัดการทรัพยากรธรรมขชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง ตลอดจนอุตสาหกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน มีทั้ง สายวิชาการหนักแน่น สายโหดลงพื้นที่ (ตามแบบฉบับ นักศึกษาสิ่งแวดล้อมที่อดทน และแข็งแกร่ง ) สายสนุกสนาน (การเรียนแบบ…

Continue Reading เรียน สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ที่ ม. สวนดุสิต เรียนแล้วได้อะไร ???

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ

  แนะนำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมื่อง และอุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามโรงเรียนต่างๆ

Continue Reading ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนต่างๆ

TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

การับนักศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งการรับออกเป็น 2 ระบบ คือ รับตรงร่วมกัน (รอบ 3) จำนวน 30 คน  คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 GAT ค่าน้ำหนัก 10% PAT-71 ค่าน้ำหนัก 10% PAT-72 ค่าน้ำหนัก 30% สอบสัมภาษณ์…

Continue Reading TCAS ประจำปีการศึกษา 2561