นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”

นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วิกฤติขยะพลาสติก สู่การเปลี่ยนแปลงในสถาบันอุดมศึกษา”  และร่วมกิจกรรม D.I.Y เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste และแสดงผลงาน Recycle Show Case  ในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม Virtual Library อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น ๑

แชร์ข่าวนี้....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply