โครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัย

โครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัย

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
    จัดโครงการอบรมการเขียนรูปแบบเล่มสัมมนาและงานวิจัยของนักศึกษาปี 2558 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 วิทยากร คือ คุณธารทิพย์ แก้วเจริญ และ คุณสุรัช จ้างประเสริฐ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มสด.
แชร์ข่าวนี้....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply