ดร. กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

ดร. กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก ดร. กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวย การกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) มาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย โดยมี ผศ.ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ประธานหลักสูตรให้การต้อนรับและร่วมอภิปรายในประเด็นดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply