22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day)

22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก (World Water Day)

       วันอนูรักษ์น้ำโลก (World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลในปี 1992 ที่มีเนื้อหาสำคัญเพื่อให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ

แชร์ข่าวนี้....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply