นศ.ปี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

นศ.ปี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

นศ.ปี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรมเรื่องการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม โดยวิทยากรจากศูนย์สิ่งแวดล้อม มสด.

แชร์ข่าวนี้....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply