TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

การับนักศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งการรับออกเป็น 2 ระบบ คือ

 1. รับตรงร่วมกัน (รอบ 3) จำนวน 30 คน 
  คุณสมบัติ
  สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  GAT ค่าน้ำหนัก 10%
  PAT-71 ค่าน้ำหนัก 10%
  PAT-72 ค่าน้ำหนัก 30%
  สอบสัมภาษณ์
 2. Admissions (รอบ 4) จำนวน 30 คน 
  คุณสมบัติ
  สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00GPAX ค่าน้ำหนัก 20%
  O-NET ค่าน้ำหนัก 30%
  GAT ค่าน้ำหนัก 10%
  PAT-71 ค่าน้ำหนัก 10%
  PAT-72 ค่าน้ำหนัก 30%
แชร์ข่าวนี้....
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Leave a Reply