นักศึกษาฝึกทักษะการใช้เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม

Continue Reading นักศึกษาฝึกทักษะการใช้เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม

ปี 3 ทบทวนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการก่อนไปฝึกงาน

Continue Reading ปี 3 ทบทวนการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการก่อนไปฝึกงาน

มอบทุนการศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

Continue Reading มอบทุนการศึกษา หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม